Choose your region
Susisiekite |  Lietuva
Menu

Soclialinė atsakomybė

Koncerno socialinė atsakomybė

Pipelife aplink pasaulį – 27 mėnesiai – 27 šalys – 27 projektai


Nuo 2012 metų Pipelife bendradarbiauja su Austrijos Raudonojo Kryžiaus organizacija ir remia humanitarinius projektus visose šalyse, kur Pipelife vykdo veiklą. Kiekvieną mėnesį skiriama tam tikra pinigų suma projektui vis kitoje šalyje. Iš viso bus remiamos programos 27 šalyse, taigi visas projektas tęsis 27 mėnesius.


2012 metų sausis – rugsėjis


Pasiruoškite reaguoti

Pirmus devynis mėnesius Pipelife rems unikalią mokymų programą, kurią parengė Austrijos Raudonojo Kryžiaus ir Didžiosios Britanijos RedRorganizacijos. Programa skirta padėti naujųjų ES šalių humanitarinėms organizacijoms ir pagalbos darbuotojams. Šią programą finansiškai remia ir Europos Komisijos Humanitarinės Pagalbos Departamentas (ECHO).


Pagalbos nelaimių atveju kokybė ypač priklauso nuo to, kaip greitai ir kvalifikuotai reaguoja humanitarinių pagalbos organizacijų darbuotojai. Todėl kiekviena tokia organizacija turi būti garantuota, kad jos darbuotojai yra tinkamai apmokyti ir sugeba efektyviai reaguoti į krizių ir nelaimių padarinius.


Per pastaruosius 20 metų naujosiose ES šalyse susikūrė ganėtinai daug humanitarinių pagalbos organizacijų, kurios veikia tiek šalies, tiek ir tarptautiniu mastu. Tačiau galimybės įgyti reikiamus šios srities įgūdžius ir žinias buvo ribotos.


Austrijos Raudonojo Kryžiaus ir Didžiosios Britanijos RedRorganizacijos panaudojo sukauptas žinias ir įgūdžius tam, kad sukurtųunikalią mokymų programą naujosioms ES šalims. Drauge šios organizacijos siūlo platų prieinamų mokymo programų, skirtų humanitariniams pajėgumams naujosiose ES šalyse sukurti ir stiprinti, pasirinkimą. Mokymo programos yra skirtos įvairaus lygio darbuotojams – nuo pradedančiųjų iki patyrusių pagalbos specialistų, norinčių pagilinti savo žinias. Įvairios programos ir metodikos, patyrę instruktoriai ir tarptautinės 20 žmonių grupės užtikrins idealias mokymo sąlygas.


2012 Spalis – 2014 Kovas


Po „Pasiruoškite reaguoti“ mėnesio Pipelife koncernas toliau remia įvairius socialinius projektus įvairiose pasaulio vietose. Glaudus ir turiningas bendradarbiavimas su Raudonuoju Kryžiumi tęsis ir garantuos tiek rūpestingą lėšų, kurias skyrė Pipelife, panaudojimą ir paskirstymą, tiek ir profesionalų remiamų projektų organizavimą ir vykdymą. Daugiau informacijos galite rasti spustelėję nuorodas.

children