Šuliniai

ĮSIGYKITE BŪTENT TOKĮ šulinį, kokio reikia Jūsų statomam objektui

PRO ŠULINIAI išorės nuotekoms

Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" 449 punkte nurodoma, kad: "Šuliniai, į kuriuos turi įlipti nuotakyno priežiūros personalas, turi būti ne mažesnio dydžio plane, kaip: apskriti – 1000 mm skersmens, stačiakampiai – 750 x 1200 mm, apvalaini – 900 x 1100 mm. Šuliniai darbuotojui su reikmenimis prireikus įlipti gali būti daromi mažesni, tačiau ne mažesnio kaip 800 mm skersmens ir kai šulinio gylis mažesnis kaip 3,0 m. Įlipimo anga turi būti ne mažesnio kaip 600 mm skersmens; šulinių, skirtų kolektorių valymo prietaisams nuleisti, anga turi būti priderinta prie nuleidžiamos įrangos matmenų. Apžiūros šulinėliai paprastai daromi mažesnio kaip 800 mm vidinio skersmens". 

Kitaip tariant, šuliniai, skirti aptarnaujančiam personalui įlipti, turi būti ne mažesnio kaip 800 mm arba 1000 mm skersmens. Įlipimo anga, nepriklausomai nuo to ar šulinys uždengiamas dangčiu su teleskopu, ar dangčiu su betoniniu žiedu, negali būti mažesnio negu 600 mm skersmens. Paklaidų aukščiau išvardintiems matmenims techniniame reglamente nenumatyta.  

Pipelife gamina Ø800 ir Ø1000 skersmens buitinių/lietaus vandens nuotekų šulinius su įlipimo anga ir laipteliais iš PP-P (blokinio polipropileno kopolimero). PRO šulinių perėjimų viršuje esančios angos vidinis skersmuo yra 630 mm, todėl kad ir kokį uždengimo būdą pasirinksite, į šulinio vidų galės įlipti žmogus. 

Šulinių dugnai formuojami liejimo būdu. Dugnų vidinis paviršius yra ypač lygus, todėl nuosėdos neprilimpa ir nesikaupia ant sienelių. Taisyklingai įrengtai PP nuotekų vamzdžių ir PP šulinių sistemai nereikalinga papildoma priežiūra per visą eksploatacijos laikotarpį. 

Pipelife PRO šuliniai yra moduliniai ir unifikuoti, todėl lengvai pritaikomi pačiomis įvairiausiomis sąlygomis bei reikmėms. Be to, polipropilenas (PP), iš kurio gaminama Pipelife PRO šulinių sistema, išsiskiria atsparumu cheminiams junginiams, smūgiams ir yra 100% perdirbamas. 

 

TAIKYMO SRITYS

Išorės nuotekų sistemų valymui ir apžiūrai

Nuotekų trasos krypties keitimui

vamzdžių skirtinguose lygiuose prijungimui

Lauko nuotekų trasos nuolydžio keitimui

lietaus vandens talpoms

siurblinėms

vandens apskaitos skaitliukų šuliniams

telekomunikacijų ir energijos tinklų apžiūrai

PRO šulinių privalumai

unifikuota sistema

Naudojant tuos pačius PRO šulinių sistemos elementus komplektuojami įvairaus aukščio buitinių ir lietaus nuotekų sistemų, drenažo šuliniai bei siurblinės. Prie šulinių nesudėtinga prijungti tiek lygiasienius PVC, tiek gofruotus PP Pragma vamzdžius. 

Lengvi

Mažas šulinių svoris reiškia žemesnius transportavimo kaštus, be to, jų įrengimui reikia mažiau darbo jėgos ir sunkiasvorės technikos. Lyginant su betoniniais šuliniais, Pipelife PRO šulinių COemisija yra 3 - 4 kartus mažesnė nei betoninių šulinių. 

atsparūs

PRO šuliniai pasižymi dideliu vidiniu ir išoriniu atsparumu mechaniniams, cheminiams ir mikrobiologiniams elementams. 

ilgaamžiai

Pipelife PRO šuliniai yra ilgaamžiai ir patikimai tarnaus mažiausiai 50 metų. Mūsų šuliniai ir šulinėliai atitinka griežčiausius Europos Sąjungoje keliamus reikalavimus

ypač tvirti

Pipelife PRO šuliniai atitinka standartų EN 13598- 2 ir EN 476 keliamus reikalavimus. Pipelife PRO sistemų konstrukcijos yra ypač atsparios statinėms ir dinaminėms apkrovoms bei atlaiko iki 5 m aukščio gruntinio vandens stulpo slėgį. 

puikūs hidrauliniai parametrai

Ypatingai lygus PRO šulinių ir šulinėlių vidinis paviršius užtikrina puikias hidraulines savybes. Tiek įprastomis, tiek ir ekstremaliomis sąlygomis nuotekos PRO šuliniais pratekės greitai ir be kliūčių.

Parašykite mums

Atsakysime kaip įmanoma greičiau

mes jums greit atrašysime
Rašyti žinutę

PRO šulinių techninės charakteristikos

Savybė

Reikšmė

Bandymo metodas

Laiptelių atsparumas vertikaliai apkrovai 

2 kN, atitinka

EN 13101

Sandarumas

Atsparūs 0,5 bar vandens ir -0,3 bar dalinio  vakuumo slėgiui, esant 23±2°C temperatūrai

EN 1227

    Metodas 4

  B sąlygos

Šulinių žiedų žiedinis standumas

SN2

EN 14982

Atsparumas smūgiams

Atsparūs, numetant gaminius iš 0,5m aukščio, kai temperatūra 0±1°C

EN 12061

Atsparumas nestabilumui

Atsparūs iki 5m aukščio gruntinio vandens stulpui

EN 13598-2

EN 14830

Deformacija:                        vertikali

                                              horizontali

<5%

<10% atitinka

EN 14830

Kaitinimo efekto įvertinimas (bandant karšto oro krosnyje, kai temperatūra 150±2°C)

Įtrūkimų gylis turi būti mažesnis nei 20% sienelės storio

EN ISO 580

A metodas

Maksimali trumpalaikė (iki 2min.) polipropileno darbinė temperatūra 95 - 100 °C  
Maksimali ilgalaikė polipropileno darbinė temperatūra 60°C ISO R 686
Vidutinis polipropileno atsparumas dilimui (per 50 metų) 0,2 mm  

Polipropileno šiurkštumo koeficientai po 20 metų:

Kolebruko-Vaito (k)

Hazeno-Viljamso (C)

Maningo (M)

 

k = 0,25

C = 150

M = 105

 
Polipropileno cheminis atsparumas Atitinka  ISO/TR 10358
Polipropileno atsparumas biologinei taršai (apaugimas gleivėmis, grybeliais, pelėsiais) Atsparus  
Polipropileno atsparumas korozijai pH<4,5 Atsparus DIN 4030

Šuliniai ir jų sudedamosios dalys turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir standartus. Šiuo metu šuliniams yra taikomas standartas LST EN 13598-2:2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Eismo zonų ir gilių požeminių tinklų šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai“ ir LST EN 13598-1:2004 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis. Pagalbinių jungiamųjų detalių, įskaitant negilias kontrolės kameras, aprašai“.  Sandarinimo žiedai turi atitikti standartą LST EN 681-1:1996/A1:1998 „Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma“. Gamintojas privalo turėti ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ sertifikatą. Jei statybos metu standartai bus pakeisti, reikia vadovautis atnaujinta standartų redakcija. 

PRO šulinių su įlipimo anga atsisiuntimai

Parašykite mums

Atsakysime kaip įmanoma greičiau

mes jums greit atrašysime
Rašyti žinutę

SUSIję produktai

PVC vamzdžiai

Lietaus ir buitinių nuotekų vamzdynų sistemos iš PVC

Pipelife PP Pragma drainage pipe

Transporto apkrovoms atsparios drenažo sistemos

Pralaidų vamzdžiai

Vamzdžiai lietaus vandens nuvedimui ir pralaidoms

Šulinėliai

Buitinių ir lietaus nuotekų šulinėliai

Drenazas su geotekstile

Perforuotos drenažo vamzdynų sistemos iš PVC

Lietaus vandens valdymo moduliai STORMBOX II

Lietaus vandens surinkimo ir infiltravimo moduliai

Katalogai ir sertifikatai

Atsisiuntimai
Naršyti visus atsisiuntimus

Kur įsigyti

Parašykite mums

atsakysime Jums kaip įmanoma greičiau!

El. laiškas
atsakysime Jums kaip įmanoma greičiau