Lauko nuotekų vamzdžiai iš PE 100-RC

Slėgiminiams buitinių nuotekų tinklams gaminame slėginius HDPE (HDPE = didelio tankio polietilenas, kartais dar žymimas PE HD) vamzdžius iš PE 100-RC žaliavos. RC yra žodžių Resistance to Crack (atsparumas įtrūkimams) trumpinys. PE 100-RC yra naujausios kartos modifikuotas polietilenas, pasižymintis ypatingu tvirtumu bei atsparumu lėtam plyšio sklidimui (Slow Crack Growth) ir nuovargio įtrūkimams, atsirandantiems dėl didelės taškinės apkrovos.

Vamzdžių iš PE 100-RC privalumai:

·         ypač tinkami montuoti betranšėju būdu;

·         atliekant darbus atviru būdu nereikia kreipti ypatingo dėmesio į grunto sutankinimą, o užpylimui galima naudoti iškastinį gruntą;

·         puikiai tinka renovacijai suardant seną vamzdį ar įtraukiant naują vamzdį į senojo vidų pagal LST EN 12889 ir LST EN 14457 standartų reikalavimus;

·         PE 100-RC vamzdžiams nereikia smėlio pagrindo;

Vamzdžiai ir jų jungtys turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir standartus. Šiuo metu PE 100- RC vamzdžiams yra taikomi tie patys standartai, kaip ir įprastiems HDPE vamzdžiams: LST EN 12201-2 „Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“, LST CEN/TS 12201-7 „Vandentiekio plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 7 dalis. Atitikties įvertinimo vadovas“ ir LST EN 13244-2 „Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“ reikalavimai ir LST EN 1555-2 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai.“

PE100-RC vamzdžiai gaminami tik iš sertifikuotų žaliavų, atitinkančių PAS 1075 reikalavimus. Gamintojas privalo turėti ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ sertifikatą. Jei statybos metu standartai bus pakeisti, reikia vadovautis atnaujinta standartų redakcija. 

Slėginiai PE 100-RC  vamzdžiai skirstomi pagal slėgio klasę PN (pressure nominal) ir SDR (Standart Dimension Ratio). 

Slėgio klasė PN nustatoma esant 20°C darbinei temperatūrai. Pvz., PN10 vamzdžiu, esant 20°C temperatūrai, gali tekėti daugiausia 10 barų slėgio skystis.

SDR - išorinio vamzdžio skersmens santykis su sienelės storiu. Kuo didesnis SDR, tuo plonesnė vamzdžio sienelė ir tuo mažesnė vamzdžio slėgio klasė. 

PE vamzdžius galima naudoti nuo -40°C iki +60°C, bet būtina įvertinti tiesioginę slėgio vamzdyje priklausomybę nuo temperatūros (kuo darbinė temperatūra aukštesnė, tuo mažesnis slėgis).   

Esant poreikiui HDPE vamzdžius galima šiek tiek sulenkti. Maksimalus HDPE vamzdžių lenkimo spindulys R apskaičiuojamas pagal šią formulę: R = 50 x d (d yra išorinis vamzdžio diametras metrais).

Parenkant PE vamzdį reikia atsižvelgti į medžiagos, iš kurios pagamintas vamzdis, tvirtumą. Dydis, nusakantis HDPE vamzdžio tvirtumą, yra MRS – minimalus reikalaujamas stiprumas, išreikštas MPa. Šį dydį padalinus iš saugos koeficiento gaunami leistini maksimalūs perimetriniai įtempimai, kurie gali atsirasti vamzdžio sienelėje. Saugos koeficientas C negali būti mažesnis nei 1,25. PE100 vamzdžių MRS = 10Mpa (bar) prie 20°C temperatūros bus 50 metų.  

Reiktų atkreipti dėmesį į temperatūros poveikį HDPE vamzdžiams. Aukšta temperatūra gali turėti neigiamą įtaką HDPE vamzdžiams. Dėl šios priežasties Rangovas turi užtikrinti tinkamą gaminių (vamzdžių, jungimo detalių) transportavimą į  statybos  aikštelę ir  sandėliavimą joje.  Rangovas turėtų  žinoti,  kad  dėl  didelių temperatūros svyravimų gali kisti ir vamzdžio ilgis. Pavyzdys: jei vasaros dieną vamzdžio palikto saulėje temperatūra gali siekti 40oC, o užkasto per naktį nukristi iki 10 oC, tai 500 m vamzdžio ilgis gali sutrumpėti daugiau kaip 2,5m. Jei abu vamzdžio galai stipriai įtvirtinti, vamzdžiui traukiantis gali atsirasti apkrovos, kurios gali turėti įtaką vamzdyno sandarumui.

PE-PERC nuotekos

PE100-RC žaliavos savybės

Mato vnt.

PE100-RC

Bandymo metodas

Elastingumo (Jungo) modulis E1 min (1 min.)

MPa

1100

ISO 527

Tankis

kg/m³

959

ISO 1183

Tempiamasis stipris 50mm/min

MPa

25

ISO 527-2

Pailgėjimas prieš nutrūkstant

%

>350

ISO 527-2

Lydymosi indeksas (190°C/5kg) MFR

g/10 min

0,3

ISO 1133

Atsparumas lėtam plyšio sklidimui SCG (80°C, 9.2 bar)

h

8760

ISO 13479

Atsparumas greitam plyšio sklidimui (RCP), S4 bandymas - 0°C, bandinys Ø250mm SDR11

bar

>10

ISO 13477

 Valkšnumo testas FNCT (4 N/mm³ (Mpa), 80°C, 2% Arkopal N100)

h

>8760

ISO/CD 16770

Taškinės apkrovos bandymas 4 N/mm³ (Mpa), 80°C, 2% Arkopal N100)

h

>8760

 

Juodosios anglies kiekis

%

2-2.5

ISO 6964

Vicat minkštėjimo temperatūra (1 kg), (VST)

°C

128

ISO 306

Terminio stabilumo indukcijos laikas (OIT) prie 210°C

min.

>20

ISO 10357-6

Lydymosi indeksas (190°C/0,5kg) MFR

g/10 min.

0,2-0,4

ISO 1133

Taškinės apkrovos bandymas (PLT), (4 Mpa, 80°C)

h

8760

 

Uždaru būdu montuojamų slėgiminių lauko nuotekų vamzdynų atsisiuntimai

Parašykite mums

Atsakysime kaip įmanoma greičiau

mes jums greit atrašysime
Rašyti žinutę

Katalogai ir sertifikatai

Atsisiuntimai
Naršyti visus atsisiuntimus

Kur įsigyti

Parašykite mums

atsakysime Jums kaip įmanoma greičiau!

El. laiškas
atsakysime Jums kaip įmanoma greičiau