Aplinkos apsaugos vadyba

Gamta

Mes gaminame tvarius produktus geriamojo vandens ir dujų tiekimo, lauko ir vidaus nuotekų, kabelių apsaugos bei drenažo sistemų statyboms. Be to, kiekvienais metais nusistatome su aplinkosauga susijusius veiklos tikslus bei planus ir nuolat stebime, kaip sekasi juos įgyvendinti. Žinome, kaip turime elgtis, kad aplinkai darytume kuo mažesnį poveikį. 

Atlikdami aplinkos apsaugos vadybos auditą, atsižvelgėme į šiuos pagrindinius aspektus:

  • sunaudojamo vandens kiekį;
  • sunaudojamos elektros energijos kiekį;
  • oro taršą;
  • atliekų tvarkymą;
  • daromą įtaką aplinkai ir galimybę ją sumažinti ar net visiškai eliminuoti;
  • potencialias ekstremalias stuacijas;
  • Wienerberger grupės taisykles ir tikslus;
  • galiojančius teisės aktus. 

Dalinkitės:

Katalogai ir sertifikatai

Atsisiuntimai
Naršyti visus atsisiuntimus

Kur įsigyti